FlexVux     Start    FlexVux     Om FlexVux     FlexVux     Kurser     FlexVux     Ansökan     FlexVux     Studievägledning     FlexVux     Extra stöd     FlexVux     Kontakt     FlexVux     Elevinfo     FlexVux     Logga in    

 

 
 

Resurscenter

   

Resurscenter

Här finns tillgång till specialpedagogisk handledning för såväl personal som elever inom vuxenutbildningen i Hässleholm.

Du som elev kan vända dig hit för att få:
  • Rådgivning gällande studiestrategier
  • Hjälp att hantera inlärningssvårigheter
  • Tillgång till hjälpmedel
  • Träning med hjälpmedel
Du som personal kan vända dig hit för att få:
  • Handledning gällande elever i behov av särskilt stöd.

 

Vid behov görs en specialpedagogisk kartläggning av elevens skolsituation på individ-,
grupp- och organisationsnivå. Denna kartläggning resulterar i förslag på åtgärder.
Blankett "Ärende anmälan"
 
Specialpedagog
Sofie Grahn Hillve

Tel. 0451-26 80 12
0709-81 80 12
sofie.grahn-hillve@hassleholm.se 
Specialpedagog
Marie Torstensson

Tel. 0451-26 80 11
0709-81 80 11
marie.torstensson@hassleholm.se
 
Elever från Flexvux vänder sig i första hand till Marie Torstensson.

 
FlexVux
FlexVux     FlexVux      Norra Stationsgatan 8B     FlexVux      281 48 Hässleholm     FlexVux      Tel: 0451-76 20 21     FlexVux      Fax: 0451-76 20 30     FlexVux      studera@flexvux.nu